Innføring i reglene for amerikansk college-fotballr

original page: http://wilson.engr.wisc.edu/rsfc/intro/

 

Amerikansk fotball vokste frem fra engelsk rugby. I motsetning til i europeisk fotball, berører foten knapt ballen i amerikansk fotball. (“Soccer” er det spillet størsteparten av verden kaller fotball.)

Banen er 100 yard lang (og 160 feet bred). Banens midtpunkt er 50-yard-linjen. Linjene er merket hver 10. yard, synkende i begge retninger fra 50-yard-linjen. Derfor er det to 40-yard-linjer og ingen 60 yard-linje.

Hvert lag eier halvparten av banen (de bytter side hvert 15. spilleminutt). Dermed skifter også de to 40-yard-linjene eierskap. «0-yard-linjen» blir kalt mållinjen. Sonene på hver side av disse hundre meterne, som strekker seg 10 yard forbi mållinjene, kalles målsoner (end zones). Lagene forsøker å få ballen forbi motstanderens mållinje og inn i målsonen for å score en touchdown. Midt på sluttlinjene står målstolpene, som sammen med tverrliggeren utgjør en stor H. Disse brukes kun når et lag bestemmer seg for å sparke inn et field goal i stedet for å prøve på en touchdown eller å sparke for et ekstrapoeng etter å ha scoret en touchdown. For å score field goal eller få et ekstrapoeng, må ballen gå mellom de vertikale stolpene og over tverrliggeren. I den andre retningen er banen delt inn i tre deler, venstre, senter og høyre, ved hjelp av midtsonemerkene (hash marks), som er 60 fot fra hver sidelinje. Vanligvis starter hver omgang med at ballen plasseres der den befant seg på slutten av forrige omgang. Men hvis ballen endte opp utenfor midtfeltet, blir den brakt tilbake til de nærmeste midtsonemerkene. Spillet begynner derfor aldri på banens ytterkanter. Områdene på begge sider av banen, utenfor sidelinjen er out-of-bounds.

Kickoffs: I starten av spillet foretas det et myntkast for å se hvilket lag som skal begynne med ballen. Laget som har ballen er i angrep; det andre laget er i forsvar. En fotballkamp varer angivelig en time, men tar omtrent tre timer å spille fordi klokken ofte stoppes av ulike grunner. Spillet er delt inn i fire 15-minuttersperioder (quarters) med en lengre pause, half time, etter 30 minutter. På slutten av første og tredje periode, bytter spillerne bare sider. Ballen flyttes til det tilsvarende punktet på den andre siden av banen, og spillet fortsetter. Dette sidebyttet utjevner eventuelle fordeler og ulemper lagene måtte ha som følge av sol eller vind. Spillerne forlater banen i 20 minutter etter halvgått tid. Etter denne pausen fortsetter ikke spillet der det endte. I stedet får laget som opprinnelig tapte myntkastet ballen først ved neste kickoff.

Ved hver halvomgang, samt etter hver touchdown eller field goal (når det er det andre lagets tur til å ha ballen), starter laget som er i forsvar spillet ved å plassere ballen på en tee på egen 35 yard-linje og deretter sparke ballen mot det andre laget. Dette er en kickoff. Det andre laget prøver å fange ballen og løpe med den tilbake så langt som mulig. Hvis spilleren som fanger ballen ser at det ikke er noe håp om å løpe med ballen tilbake, løfter han hånden og ber om fritt mottak (fair catch). Da kan ikke laget som er i forsvar takle ham og han kan heller ikke løpe med ballen. Hvis ballen er sparket inn i målsonen og ingen fanger den, eller om spilleren som fanger den ikke løper med den, er det en touchback og det første spillet starter på forsvarets 25-yard-linje. I motsetning til ved en touchdown, scorer man ingen poeng ved en touchback.

Downs: Forsvaret har 4 forsøk eller downs for å dekke 10 yard eller mer. Et forsøk avsluttes når spilleren som har ballen enten har blitt stoppet eller beveger seg utenfor linjene, eller hvis ballen kastes og mistes (incomplete pass). En spiller stoppes når knærne berører bakken, enten fordi han har blitt taklet av en forsvarsspiller eller fordi han har falt. Når et forsøk er over, blåses det i en fløyte. Normalt prøver lagene å dekke de 10 yardene i løpet av 3 eller færre forsøk. Hvis de ikke klarer det på 3 forsøk, bruker de det fjerde til å sparke ballen mot det andre laget. Ballen blir ikke plassert på bakken og sparket som i en kickoff. I stedet blir den sendt (snapped) tilbake til sparkeren som sparker den. Dette er punting. For en touchback på en punt kommer ballen ut til 20-yard-linjen.

Lagene trenger ikke å punte på fjerde forsøk. Dersom et lag er nær ved å nå 10 yard, eller hvis det ligger langt bak poengmessig, hender det at velger de å “go for it” på fjerde down — for å prøve å fullføre 10 yard med et annet forsøk. Klarer de ikke å gjøre det på fjerde forsøk, blir ballen “turned over on downs” på det stedet den ender opp. Er et angripende lag nær nok forsvarets målstillinger på fjerde down, kan angrepslaget også velge å sparke for et field goal. Hvis ballen ikke havner i mål, blir ballen overlevert til det andre laget på stedet den befant seg før målforsøket.

Hvis et lag lykkes i å avansere 10 meter eller mer, får de en “first down”. Det vil si at de får et nytt sett med 4 forsøk på å klare 10 yard.

Scoring: Målet med spillet er å score flere poeng enn motstanderen. En touchdown er verdt 6 poeng. Etter en touchdown forsøker teamet å sparke ballen gjennom målpostene for å få et ekstrapoeng. Fordi dette sparket nesten alltid sitter som det skal, tenker de fleste på en touchdown som ekvivalent med 7 poeng og trekker deretter fra et poeng dersom ekstrapoengsparket ikke lykkes. Laget som fikk touchdown har muligheten til å prøve å få ballen inn i motstanderens målsone igjen ved hjelp av løpe- eller pasningsspill i stedet for å forsøke å sparke seg til ekstrapoenget. Hvis ekstrapoengforsøket er vellykket, får laget to poeng istedenfor bare ett (two-point conversion). Dette er imidlertid mer enn dobbelt så vanskelig som å sparke inn et ekstra poeng.

Et field goal er verdt 3 poeng.

Hvis en angrepsspiller stoppes i sin egen målsone, får forsvaret en “safety” som er verdt 2 poeng. Dette skjer sjelden. Etter en “safety”, må laget som er i angrep sparke ballen til det andre laget med et frispark hvor spilleren sparker ballen fra sin egen 20-yard-linje. Det kalles et frispark fordi spilleren ikke kan bli taklet.

Spillerne: Hvert lag har 11 spillere på banen. Før et spill starter, samles de angripende spillerne i en klynge (huddle) for å bestemme hvilket spill som skal brukes. Spillemåten blir vanligvis bestemt av trenerne som sender avgjørelsen via internradio til quarterbacken, som deretter gir beskjeden videre til de andre spillerne. Forsvarsspillerne kan også velge å samles i en klynge for å velge strategi for neste spill. Spillerne kommer bort til line of scrimmage, en imaginær linje trukket fra den ene siden av banen til den andre gjennom tuppen av fotballen nærmest forsvaret. Hvert lag må være på egen side av denne linjen til spillet starter.

Det angripende laget har vanligvis en quarterback (lagleder), ytterligere to spillere bak quarterbacken, ofte kalt fullback og tailback, fem spillere i en linje foran quarterbacken, kalt the offensive line, og tre mottakerr (receivers) på hver side av offensivlinjen. Disse kalles tight end, split end, og flanker. Tight end-spilleren befinner seg nær offensivlinjen; de andre er lenger unna. Den midterste av de fem spillerne som befinner seg på offensivlinjen, kalles center.

Laget som er i forsvar har ofte fire line-men foran, tre line backers etter dem og fire defensive backs lenger bak eller på sidene. Disse kalles corner backs og safeties.

Spillet: Alle linemen-spillerne som er i angrep, legger en hånd på bakken. Unntaket er center-spilleren som legger begge hendene på ballen. Quarterbacken står bak center-spilleren med hendene mellom center-spillerens ben. Quarterback gir en rekke signaler. Kun angrepsspillerne vet hvilket signal som starter spillet; forsvaret må vente til spillet er i gang før de kan reagere. Etter at det hemmelige signalet er gitt, starter spillet når center-spilleren sender (snaps) ballen til quarterbacken. Angrepsspillerne har maksimalt 25 sekunder fra slutten av forrige spill til å starte neste spill, med mindre det er blåst for time-out.

I et pasningsspill tar quarterbacken noen skritt tilbake, venter på at en av medspillerne kommer i åpen posisjon og kaster deretter ballen til den aktuelle personen. Mottakeren kan være en hvilken som helst angrepsspiller bortsett fra en line-man. Under et pasningsspill vil forsvarsfronten løpe mot quarterbacken i håp om å enten få ham til å kaste ballen tidlig eller kanskje til og med takle (sack) ham før han kaster ballen. De offensive line-mennene prøver å forhindre dette ved å blokkere de defensive.

De offensive line-mennene har imidlertid ikke lov til å bruke hendene når de blokkerer. Forsvars-backene dekker mottakerne (prøver å stoppe mottakerne fra å fange ballen) ved å enten løpe med dem og dekke dem mann-til-mann, eller ved å dekke alle eventuelle mottakere på deres del av banen i sonedekning. Noen ganger vil forsvarslaget sende en eller flere defensive backer etter quarterbacken. Det kan være farlig fordi det kan la en mottaker være i åpen posisjon — men det spiller ingen rolle dersom de lykkes i å takle quarterbacken.

Hvis pasningen ikke blir fanget før den berører bakken, er det en ufullstendig pasning og ballen returneres til line of scrimmage. Hvis en pasning stanses (picked off) av en forsvarsspiller, er det en oppfanging (interception) og ballen er overført til det andre laget. I en rushing play-hendelse gir quarterbacken ballen til tailbacken, eller noen ganger fullbacken, og denne spilleren løper så med ballen. Ved å blokkere de defensive line-mennene prøver de angripende line-mennene å lage åpninger i defensivlinjen som løperen kan gjennom. Hvis løperen mister ballen (fumbles) før spillet er over, blir det oftest en vill kamp mens alle prøver å få fatt på ballen. Hvis en forsvarsspiller får tak på ballen (recovers the fumble), blir ballen overført til det andre laget.

Straff: Personene i stripede skjorter er dommerfunksjonærer. De utfører ulike oppgaver som å heve armene for å signalere en touchdown- eller et field goal, de avgjør om en pasning ble fanget innenfor eller utenfor banelinjene, og de plasserer ballen på scrimmage-linjen ved neste spill, de måler for å se om 10 yard er nådd, og de setter straffer for regelbrudd. For å sette en straff ut i livet, tar en tjenestemann frem et gult tøystykke fra lommen, (penalty marker eller “flagg”), og kaster det på bakken. Spillet er da flagget og det er et flag on the play.

Ulovlig prosedyre: En line-man i angrep beveget seg før spillet startet, eller en mottaker som var i bevegelse før spillet startet, beveget seg ikke parallelt med scrimmage-linjen. Eller quarterbacken var forbi scrimmage-linjen da han kastet en pasning. 5 yard i straff.

Ineligible Receiver Down-field: En offensiv line-man var kommet for langt over scrimmage-linjen da quarterbacken kastet en pasning. 5 yard i straff.

Forsinkelse av spillet: Det offensive laget brukte mer enn 25 sekunder på å starte spillet. 5 yard i straff.

Grounding the Ball: Quarterbacken kastet ballen vekk i stedet for mot en mulig mottaker fordi han var i ferd med å bli taklet. 5 meter og tap av forsøk.

Off-sides: En forsvarsspiller beveget seg over scrimmage-linjen og kom enten i kontakt med en forsvarsspiller eller klarte ikke å komme tilbake før spillet startet. 5 yard straff.

Holding: En offensive line-man brukte hendene mens han blokkerte. 10 yard straff.

Clipping, Illegal Block, Chop Block: Blokkering av spiller fra hans baksiden. Dette kan skade en spiller fordi han ikke vet at sammenstøtet kommer. 10 yard.

Forstyrrelse av pasning: Griping eller takling av pasningsmottakeren mens ballen er i luften. Forsvareren må vente til ballen ankommer. Imidlertid kan forsvareren prøve å fange ballen selv, slik at han kolliderer med mottakeren i det de begge forsker å få fatt i ballen. Hvis det er en pasningsforstyrrelse, er straffen 15 yard (eller til interferenspunktet hvis det er kortere) og en første down blir gitt selv om de ti yardene ikke er tilbakelagt.

Unødvendig røffhet, røffhet overfor pasningsspiller eller ballsparker. Å takle noen etter at han ikke lenger har ballen eller etter at spillet er over. 15 yard.

Facemask: Å gripe framsiden av en spillers hjelm under en takling. 15 yard hvis åpenbart; 5 meter hvis tilfeldig.

Usportslig oppførsel: 15 meter.

Etter at en straff er kunngjort, kan det andre laget godta eller avvise straffen. Når en straff er satt, blir ballen hentet tilbake til scrimmage-linjen og straffen tråkkes opp  derfra. Forsøket gjentas så, med mindre straffen inkluderer tap av forsøk (downs). Det vil si at omgangen der straffen er gitt ikke teller som et av de fire forsøkene tillatt for å  nå 10 yard. Hvis laget som fikk straffen har gjort det dårlig i spillet, vil dermed det andre laget kanskje avvise straffen og akseptere spillet som det var.

Hvis begge lagene får en straff i samme omgang, gjentas spillet fra scrimmage-linjen.

Maksimal straff er halvparten av avstanden til mållinjen, selv om en større straff ellers vil bli vurdert.

Klokken: De siste to minuttene av en halvomgang kan ta lang tid å spille ferdig. Gjennom spillet stoppes klokken hver gang det er en ufullstendig pasning, eller når spilleren med ballen løper utenfor kantlinjene. Klokken stoppes også midlertidig når det er first down, slik at dommerfunksjonærene kan flytte kjedene på siden av banen (brukes til å måle 10 yard med). Hvert lag har 3 time-outs de kan bruke per halvomgang for å stanse spillet i et par minutter. I de siste 2 minuttene bruker angrepet ofte ufullstendige pasninger og løper utenfor kantlinjene bare for å stoppe klokken. I motsetning til profesjonell fotball er det ingen «to minutters advarsel». Klokken brukes ikke under forsøk på å skaffe seg ekstrapoeng etter en touchdown.

Se også Spørsmål og svar og Curt Johnsons svar til trenere for ytterligere informasjon.

Oversettelser av denne siden: Hviterussiskbulgarsknederlandskestiskfinskfransktyskgeorgiskgreskungarskindonesiskmakedonskpolskportugisiskrumenskrussiskslovakisk, slovenskspansksvenskukrainsk.

 Parent Directory

Siste oppdatering torsdag, 26-okt-2017 09:32:36 CDT